P = Plan


การประชุมพูดคุยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและเอกสารต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและเอกสารต่างๆ กับ คุณครูพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐขั้นตอนที่ 2 ประชุมพูดคุยกับวิทยากร กับ คุณครูวีรวัฒน์ ภูสมหมาย                              ขั้นตอนที่ 3 ประชุมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ


ขั้นตอนที่ 4 ประชาสัมพันธ์ให้น้องทราบรายละเอียดการจัดโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น